Nesgaardens veileder i hovrøkt

Her er først to skisser som gir deg kjennskap til de forskjellige deler av hoven. Din første oppgave er å se. Du må være i stand til å se hva som må gjøres, før du kan gjøre noe som helst. Hvis du ikke er kjent med de uttrykkene som brukes, kan du med fordel lese posten grunnleggende-begreper-innen-hovrokt/  før du tar til med denne posten

Navn på deler i hoven sett fra hovens underside (hovbasen)

Dette bildet illustrerer en typisk framhov slik den skal se ut når du har trimmet den riktig i noen år. Ikke prøv å få bakhoven til å se ut som denne!

Bakhoven skal være mindre rund, smalere i tåa og mer eggeformet.

Tåtrælen (gul) som du av og til finner i framhoven, er en komprimering av dødt sålehorn som ligger under hovbeinets tårand. Den kan være der og gjøre sålen foran Strålespissen flat, eller den kan være uten oppbygging av dødt sålehorn og være mer konkav. Hovslagere verker gjerne hoven med lange hæler og kort tå (beitetrim), og vil da ofte korte inn tåa fra sålesiden og dermed fjerner de også slike trældannelser i sålen. Det er i så fall svært uheldig om hesten skal være barfot. Høye hæler og korting av tå fra sålesiden, gir som regel en ubalanse med for mye vekt på tåa og gjør den derfor sår før eller senere. Hovveggen i tåa skal normalt, hvis hoven er i balanse, bare rundes eller fases i  45°, slik at området med tåtræl forblir urørt. Se illustrasjonen under.

Gjør foten god å stå på før hovrøkten

Hvis dette er første barfottrim etter avskoing, trim ned hjørnestøttene på alle beina til under nivået for hovveggen, slik at hjørnestøttene ikke er vektbærende. Den svarte streken i bildet under peker på en slik utstikkende hjørnestøtte som bør trimmes ned. En skodd hest har ikke hatt vekt på hjørnestøttene, og dette enkle trikset er ofte det som får hesten til å stå rolig under resten av trimmingen.

Også hvis det er store sleng/utflyting av hovveggen (hovveggen svinger seg ut som tuten på en trompet), rasp eller nipp av størstedelen av det som stikker ut , for å øke hestens komfort ved trimmingen.

Rensk opp i sålen

Ditt første skritt er å skrape av det kalkaktige oppsprukne (krakelerte) belegget som ofte finnes på sålens overflate. Bruk hovskrapen eller hovkniven og arbeid deg ned til frisk voksaktig såle.

Dette bildet viser hvordan et slikt belegg kan se ut. Streken peker på et punkt hvor draktstøtten er vektbærende, og som er smertefullt for hesten. Dette er forresten en ganske pen bakhov, som ikke trenger mye arbeid.

Sålen i seg selv skal være ditt kart for trimmen. Når du korter ned hovveggen på en hest som har vært skodd, trim ikke lenger ned enn til litt over nivået for sålen. Trimmebeskrivelser med mål og vinkler som får deg til å trimme inn i sålen, vil fort gjøre hesten sårbeint. Og det er det lite lurt å gjøre ved første hovtrim. Ved å respektere sålens integritet (ærlighet) over tid, vil hoven omskape seg selv til å bli sin egen ideelle hovform. Hvis hesten har etablerte barfothøver, skal hesten ha randbelstningen også på sålen, så da er det nivået for frisk såle og såletræl som er veiledende. Altså ikke gammel og krakelert såle, men den friske sålen inkludert eventuelle harde funksjonible såletræler den friske sålen måtte ha.


Denne nylig avskodde hoven har bygd opp en for tykk såle (peker) som var sår å gå på når skoene ble tatt av. Du kan se en kul med overflødig såle omkring fremre halvdel av strålen. I et tilfelle som dette, må den delen av sålen som ligger fremom draktstøttene og rundt strålespissen, trimmes slik at sålen får en jevn  svakt buet overflate fra lamellranden og inn til bunnen av strålefuren/spissen. Er det en framhov, og den har en såletræl, skal sålen falle jevnt fra innersiden av såletrælen og ned i strålefuren.

Dersom hesten ikke viser tegn til ubehag over denne overveksten av sålehorn, kan du la den være. Den vil ved barfotgangen krakelere når hovkapselen blir mer fleksibel og avstøte seg selv. Det kommer da fram en ny og mer konkav såle under.


Strålen

Trim vekk kanter på en overgrodd stråle, inntil du klart kan se hvor strålehornet møter sålen og drakthjørnene. Alle sprekker og hull som kan samle skitt og være husrom for nedtbrytere (saprofytter) må viseteres med hovpirkeren og trimmes vekk. Hvis hoven har for lite strålehorn og det derfor er et poeng å bevare frynsete strålehorn, er den avhengig av jevnlige hygienetiltak. Soaking med Organiske Syrer fra Optima (våtbehandling) eller jevnlig pudring med NT-Dry (tørrbehandling) er da  nødvendig for å stoppe nedbrytingen av strålehorn som jo helst skal bygge seg opp til en viss tykkelse. Permanente strålepads  som limes fast i bootsene eller i innersåler til boots, vil kunna hjelpe til å stimulere sirkulasjonen i strålelærhuden og fremme heling i en slik situasjon.

I motsatt fall, trim strålen (hvis den er frisk og overgrodd) slik at strålen ikke er i veien når du skal sikte og raspe hoven. Trim vekk overgrodd stråle som lener seg til ene siden.


Hjørnestøtter, 1. justering

Trim støttene litt kortere enn hjørnene (hælene), dette for hestens velbehag og komfort under trimmingen. Etter å ha trimmet hælene, skal du alltid justere støttene etter den nye hælhøyden. Hjørnestøttene trenger normalt ikke å bli trimmet på en sunn hov. Det er normalt at de stikker ut en millimeter over nivået for friskt sålehorn.

Dersom støttene ligger ut over sålen som vist i illustrasjonen under, prøver du å skave vekk så mye du kan av dette, inkludert det stripete laget som utgjør hjørnestøttenes lamellrand. Såle som er overvokst av hjørnestøtter kan være svært tynn, og slik tilbaketrimming av dem kan gjøre hesten sårbeint til sålen som blir avdekket er herdet og grodd tykkere. Sørg for å ha boots tilgjengelig for hesten. Normalt vokser sålen med en hastighet av 3 mm. i måneden, og den er bare ca. 10 mm. tykk totalt. Boots avhjelper slik sårhet, eller en må unngå å ri på underlag som hesten reagerer på.


Balansering av hælene

En ubalansert hov. Pilen viser en senterlinje som følger spiralhornrørenes retning i front av hoven og at den er skrånende. Den skal være vertikal. Såleskissen viser hvordan det lengre drakthjørnet og hjørnestøtten (høyre) også vil være strukket forover på sålen. NB. Justering av sideveis balanse i hoven må foretas i små justeringer ukentlig for å ha effekt. Tar du for mye, vil den virke motsatt på grunn av at leddenes stivhet sideveis. Du har altså svært begrenset mulighet for balansering av hoven sideveis i den fremre halvdelen av hovkapselen som er direkte forbundet med hovbeinet og beinrekka. Men den bakre delen lar seg balansere i mye større grad, og det skal forsøkes forklart i det som følger:)

Når du trimmer en slik ubalanse skal begge hælene gjøres like lange målt fra hæhjørnet i hovbasen og  i rett linje langs hælhjørnet (drakthjørnet) til hårlinjen på hver sin balle. Den laveste hælen (som her også er den lengste fordi den er så flå) skal altså trimmes like lang som den høyeste som er mer opprettstående. De fleste vil protestere på dette, men hoven er ikke ferdig. Neste skritt er å trimme ned tåa diagonalt motsatt tå som flyter. Først ved å trimme hovranden inn til den er like kort inn til strålespissen som motsatt side i tåa. Deretter ved å raspe ned hovranden fra kl. 11 i den korteste tådelen til den mest opprettstående hælhørnet slik at dette danner et nytt plan for hovbasen og den flå hælen blir flytende.

I dette tilfellet må den lengste hælen (til venstre på bildet), og denne siden fra hæl til kl. 10:00 kortes ned for å bli like lang som den kortere men mer opprettstående hælen. Det nye planet hesten skal vektlegge er her farget grått (på skissen).

Start med den lengste hælen. Hvis du må raspe ned i sålen for å balansere hælene, stopp og tenk deg om før du gjør det. Å trimme ned i frisk såle vil kunne gjøre hesten sårbeint. I de fleste tilfeller kan en slik flå hæl trimmes tilbake bare i kapsel og hjørnestøtte uten å trimme såle.

Noen ganger er en lett ubalansert hov litt for lang på ene siden av tåa (heller enn hælen) og kan da bli balansert ved sikting og forsiktig trimming der. Husk begrensningene i sideveis balansering i fremre del av hovkapselen og at bakre del er mye mer manipulerbar.


Lang hæl: begynn å korte ned

Sålehjørnet er sålens overflate i drakthjørnene (hælene). Kort ned hælene til nivået for sålen i sålehjørnet. Trim ikke ned i frisk såle, det vil kunne gjøre hesten sår.

De fleste hæler vil gradvis forandre seg inntil ballene nesten når bakken. Over tid med riktig trim vil sålen i sålehjørnene (i hælen) trekke seg lenger opp i hoven. Hvis det er et kalkaktig belegg av ”død såle” på overflaten , kan dette skrapes av og hæler, hovrand og hjørnestøtter kan kortes til det nye sålenivået. Å korte ned hælene på denne måten, ved å følge sålens utvikling i hoven, vil du unngå sårbeinthet i overgangsfasen fra skodd.

Hester som jobber i sand eller på myke underlag, kan trenge lenger hæler/drakter, enn de som jobber på harde underlag. Vi har funnet ut at helt nedkorta hæler på en hest som for det meste jobber på en sand arena, vil føre til muskelsmerter på grunn av at hælene synker for dypt. Det betyr at du kanskje må eksperimentere litt for å finne fram til den beste hælhøyden for de forholdene din hest jobber under.


Lang hæl og kort tå

Noen ganger er tåa for kort. Sålen vil da se flat ut i fremre del av hoven. Dette kan oppstå når hælene har vært for høye eller det kan være en hovslager som har raspet ned sålen i tåa når han skodde hesten.

Hvis du har ei for kort tå på hoven er det viktig å få ned hælene for å få mer belastning bak i hoven. Du verker da av et kileformet stykke som ender før linjen for overrulling i  taå. Dette vil gi tåa en mulighet for å vokse lenger, men i begynnelsen vil ikke tåa ligge an mot underlaget (se også neste skisse).

Hvis tåa er for kort skal du ikke raspe mustang roll eller fase tåveggen, men vente med det til tåa har fått den lengden og konkaviteten den skal ha (se Mustang Roll, lenger ned på siden).


Her er et tverrsnitt ved strålespissen av en hov med for kort tå. (Overdreven  poengtering). Sålen er flat eller har bare en svak konkavitet. For å få denne mer konkav, må hovveggen gro lenger og sålen må få fylle seg opp (stiplet felt).

NB! – Forsøk ikke å gjøre en flat såle konkav ved å tynne den, eller ved å hule den ut innover mot strålefuren. Flate såler kan være svært tynne ute ved lamellranden fordi de er slitt flate. Å trimme konkavitet inn i en slik flat såle vil øke den kritiske slitasjen hoven alt har fått ute ved sålekanten og en ytterligere slitasje vil lett føre til separasjon av lamellranden. Hvis dette er situasjonen, vil det kunne  ta flere måneder å få normal tykkelse i sålen, og det er normalt at hesten er sårbeint i den tiden. Så lenge hesten er sårbeint på grunn av flatslitt såle er det obligatorisk med bruk av boots hvor hesten ømmer. I denne tiden skal hesten ikke gå på, eller brukes på underlag som gjør den sårbeint og det er viktig å holde hæler og hjørnestøtter korte hele perioden.

Etter hvert vil sålen bli konkav av seg selv, lamellranden vil stramme seg opp og dra konkaviteten med seg. Dette kan ta et år eller mer etter at skoene er tatt av.

Høvene vil gro raskere om du går og leier, eller bare rir i skritt på fast underlag som ikke sliter hovsubstans (ikke asfalt eller knust grus, og ikke dyp sand eller andre myke underlag). Du kan med fordel bruke boots får å øke hovveksten.  Equine Fusion boots på asfalt vil gi mye stimuli samtidig som de gir den dempingen som skal til for ikke å skade hestebeina.


Undertrekte hæler (Underslung heels)

Vi har fra før kommentert en enkelt undertrekt (flå) hæl i forbindelse med ubalanse. Undertrekte hæler er problematiske fordi hælene hele tiden presses under hoven ved hvile og vektbærende fase av steget. Dette sammen med ekstre stort moment fra lang tå, kalles ofte FFS-syndrom eller ‘Forward Foot Syndome’.  Legg merke til at hælvinkelen er mindre enn tåvinkelen. Sammenlign med ”tåmoment” skissen nær nederst på denne siden. Ofte er det her ikke mulig å gjøre endringer uten å trimme i sålen.

–       Hvis du kan, kort ned på hælene til det nye planet for hovbasen.

–       Kort inn tåa ved å raspe inn hovveggen i tåa vertikalt, inntil lamellranden (se avsnittet ”utvendig hovvegg”). Rasp i tillegg en tårocker hvis overullingen krever det. (Se siste avsnitt på denne siden). Juster tilbake ukentlig, til hælene ikke lenger er Undertrekte (flå).

Å stå med hodet i oppreist positur for å følge med på det som foregår ‘utenfor’ i timevis, kan være med på å presse hælene under. Sørg for at hesten får ete fra bakkenivå. Sørg for at den kan se andre hester når den eter fra bakkenivå. For hesten er det et spørsmål om liv og død, om den kan stå i oppreist positur med hodet for å kunne se sine flokkmedlemmer over eksempelvis en boksvegg.


For korte hæler

Dersom hælene er for korte, vil ballene se ut som om de er klemt flate, og tåa har en tendens til å gro ut for lang. Dette er som regel en komplisert patologi og det kan ta flere måneder å få en kort hæl til å gro ut.

Hvis det er rom for det, og uten å raspe i frisk såle, kan tåa normalt kortes fra undersiden på en slik hov. Det at hoven har hatt for mye vekt på hælene, har overdimensjonert hornvektsen i fremre del av hoven. Tåa er strukket for lang og både såle lamellrad og hovvegg er gjerne tykkere enn normalt. Tåa kortes ved å raspe inn hovveggen (i tåpartiet) vertikalt inn til lamellranden. Om dette ikke er nok, kan det i tillegg fases en skråkant fra overrullingen (lage rocker) avhengig om det er en framhov eller en bakhov, og gjenta dette ukentlig. Dette skal fremme at hesten får vektlagt tåa, og gir hælene muligheter for mindre statisk vekt og mer sirkulasjon, slik at de får bedre betingelser for å vokse/reise seg.

Dersom hoven har flatet ut på grunn av lamellras eller forfangenhet, skal den aldrei trimmes undenfra i tåa. Ved hovbeinsrotasjon vil tåmomentet forsterkes tilsvarende tapet av høyde i forhold til normalhøyden for hoven. En flat hov som har vært forfangen må altså alltid kortes inn forfra for å redusere dette momentet. Å trimme den undenfra vil øke momentet.


Hovbasen

For å kunne se ujevnheter og skjevheter og for å kunne gi hoven en jevn balansert vektrand å gå på, må du lære å sikte hovranden. Dette gjøres som vist på skissen over. Jo oftere du gjør dette, jo bedre vil du kunne se og måle med øynene.

Løft opp hoven og bøy den i kronleddet til hovranden flukter. Du vil da se at tådelen forsvinner bak hælene. Du kan nå se om den ene hælen (drakthjørnet) er høyere enn den andre. Mål dette fra hælspissen til hårranden på ballen. Du kan også se om det er deler av hovranden som er høyere enn den skal være for å danne et plan.

(Hester synes å ha en refleks for å sette ned foten når du holder den ut for å sikte. Men er du tålmodig og fortsetter å be om å få holde foten i denne posisjonen med vennlig bestemthet, vil det etterhvert sløve ned denne refleksen.

Merket for tåpunktet er hvor sålen går over i hovveggen rett foran strålespissen som vist på illustrasjonen over. Hvis tåa er for lang, og hovveggen stikker fram over sålen her, så rasp den ned til den flukter med sålen. Hvis tåa har blitt kortet eller faset inn i sålen, så la både tåveggen og sålen gro inntil tåveggen begynner å stikke over sålen igjen.


Stråle og draktstøtter

Nå når du har funnet og trimmet inn den endelige hælhøyden, kan du avslutte tilpassing av strålen og draktstøttene.

Dersom hesten er såkalt selvtrimmende,  altså at den ved egen bevegelse på slitende underlag selv trimmer ned hovranden etterhvert som den vokser over sålenivå, er det normalt heller ikke noe behov for å trimme strålen. Den finner sin egen balanse ved å komprimere på overflaten før den slites ned. Den vil da etterhvert fylle store deler av hovbasens konkavitet og finne sin perfekte balanse. Å trimme vekk horn fra en slik stråle (hvis den er frisk og ikke stikker over nivået for hovranden) er helt unødvendig. Er den derimot oppsprukket eller infisert, bør det trimmes vekk, men prøv å spare noen mm av strålekallus for å beskytte strålelærhuden.

På bildet over er fremre 2/3 av strålen trimmet skrått til å falle jevnt nedover til den møter sålen ved strålespissen, fordi den var infisert og dårlig. Dette fremmer vekst av nytt friskt strålehorn. Dersom strålen er frisk kan du trimme strålesidene loddrett ned til strålefuren og la den være like høy som nivået for hovranden.  Men den må aldri bli høyere.

Her ser du et bilde av stråle lærhuden som strålen vokser ut fra. Visualiser formen på den for å lære hvor du IKKE skal trimme. Denne formen har alle strålelærhuder, bare med variasjoner i hvor forsnevra hoven er.

Trim ned drakthjørnene (nederste streken på hovbildet) med hovkniven til sålenivået (øverste streken på bildet) som faller jevnt fra hovranden og ned til der strålefuren starter ca. midt på strålen om hoven er normal som denne. Strålefuren starter midt på strålen og går rundt strålespissen. I bakre halvdel av hoven hvor hjørnestøttene (eller draktstøttene) er lokalisert befinner Draktgrubene  seg på hver side. Draktstøttene skal ikke være vektbærende. Det er smertefullt for hesten om den kommer på harde flate underlag. Dersom hesten har bruk for den bremsefriksjonen disse kan lage, kan de stå ut med et par millimeter, men de må ikke være vektbærende så det betinger at du også har et par millimeter hovrand over sålenivå.

Ved flå høver (undertrekte hæler) eller høye hæler kan draktstøttene være svært lange og ofte være klemt opp inne i hoven (høye), hvor de kan skape trykk mot bløtvev nær hovsenebeinet. Ved dekontraksjon av hover er det viktig å trimme slike opp-pressa hørnestøtter ofte, slik at de får rom til å komme ned. Sjekk derfor hjørnestøttene daglig på slike hester, og trim dem ned så de ikke får aktiv kontakt med underlaget. Når hjørnestøttene slutter å ”komme ned”, har du fått en forbedret sirkulasjon til strålelærhud og området rundt hovsenebenet i hoven.


Hovveggens utside

Den ytre overflaten av hovkapselen skal helst være rett som denne, hele veien rundt foten. Her er lamellranden strammet opp og hovbeinet plassert pent høyt oppe i hovkapselen.


Sleng

Dette er tåsleng. Kan være oppstått i et forsøk på å korte inn tåa uten å senke hælene nok. Hovkapselen i tåpartiet gir etter fordi lamellranden ikke kan motstå trykket. Her følger hovbeinet retningen til den øvre delen av hovkapselen, og en kan forestille seg hvor steilt det står i kapselen. Forfangenhet med denne hovbeinsvinkelen vil garantert resultere i rotasjon. Rotasjonen er jo et faktum allerede i nedre del av kapselen, og trykket på hovbeinspissen altfor stort.

Rommet mellom den lavere delen av hovbeinet og slenget i hovranden er fylt opp med strukket lamellrand (se ”big flare” skissen under). I sålen framme i tåa på denne foten kunne du se en svært vid lamellrand. Over denne er det gjerne skjult en lamellkile.

Sidene (draktene) kan også utvikle sleng.  Du kan her se hvordan den lange hælen også gjør kodebeina steile. Sjekk ut med bildene av kodebeina på siden «Hovform».

Disse høvene har fått sleng fordi de ikke har blitt trimmet på lang tid, og fordi hesten har levd passivt på et underlag som ikke sliter hovvegg. Denne hadde også ekstremt lange hæler. Hovsprekken er forårsaket av den ekstreme mekaniske påkjenningen fra momentkreftene i den overgrodde hoven. På grunn av den normale divergeringen får hoven en klokkeform mot underlaget. Den øvre delen av hovveggen har en fast lamellforbindelse til hovbeinet, og viser hovbeinets sanne vinkel. Nedover mot hovranden strekker lamellene seg mer og mer, og ender til slutt i separasjon.

Sleng er vanlig og kan være forårsaket av mange ting.  Den mest vanlige årsaken er et passivt liv med for lite naturlig slitasje. Hvilestilling og spisestilling er to andre årsaker. Hoven kan også få en ubalanse av den trimmingen du utfører som nybegynner. All sleng vil påvirke strekket i lamellranden og bør derfor raspes vekk som vist under så snart den oppdages.

Ved liten sleng, fjern den ved å følge retningen til den over delen av hovveggen. Rund av til en jevn ”hovrand” (se tegning under) og avslutt med mustang roll (se under).

Ved en stor sleng, fjern den ved å lage et vertikalt kutt med raspen, hele veien til den indre delen av den strekte lamellranden (til sålekanten).

Rund av resten av tåa til den utgjør et jevnt avrundet tåparti.

Sleng i sidene eller draktene kan behandles på samme vis.


Avslutt trimmingen

Hvelving i draktene oppstår som et resultat av trimming etter nivået for frisk såle. Hvelvingen har den samme funksjonen som hvelvingen i vår egen fot. Den muliggjør en utvidelse av hoven ved vekt, og avhjelper fleksibilitet og sjokkdemping. Den gir også hjelp til flå høver som skal reise seg igjen.

Hvelvingen I draktene

Trim ikke i sålen for å få til hvelvingen, det kan gjøre hesten sårbeint. Noen ganger tar det flere måneder før hoven har omskapt seg så mye at sålen skaper naturlig hvelving i draktene. Eventuelt vil du kunne se at sålen trekker seg tilbake (buer opp) ved draktene, og at den på det viset ber om å bli trimmet her i hovranden. En annen måte å lese dette på er at draktene begynner å flise seg opp eller skalle av hvor hvelvingen skal være. Dersom kronranden sett fra siden buer opp, er det en klar oppfordring til å raspe inn konkavitet i draktene.


Mustang roll hovranden

Du kan se hvor en svak sleng er raspet av på denne hoven, deretter er hovranden utstyrt med en vel avrundet mustang roll. Å lage en slik Mustang Roll vil redusere overflaten på hornet i tåa og forebygge hovsprekker. Du kan også raspe inn en 45° fas til det samme punktet hvor du ville avsluttet ‘rollen’.

Denne tegningen viser de forskjellige lagene i hovveggen:

–     pigmentert vegg på utsiden

–     så den upigmenterte vannlinjen, som ser hvit ut

–     til slutt lamellranden, som er skitten når den er separert eller gulaktig med rosa blodlekkasjer når den er strukket.

En frisk lamellrand er hvitaktig, og er smal og ”tett”.

Avrundingen for «the mustang roll» begynner på hovveggens utside og avrundes til vannlinjen. Hvis du studerer en mustang hov som har levd i sitt naturlige leveområde, kan du se at hesten går på en tynn rand av vannlinje, som i skarpt terreng er slitt til en skarp egg.  Hester dom beveger seg mye i Norsk utmark kan bli seende like ut. Se bildet under.

Hvis hoven har sleng skal du runde av til den indre kanten av lamellranden, altså mot kanten av sålen. Når slenget gror vekk, kan du runde av til vannlinjen som vist over.

Dersom tåa er for kort, har gjerne hælene vært for høye, og du skal da la den gro ut en del samtidig som du senker hælene, før du begynner å runde den av. Hvis ikke vil den slites for fort ned og du vil ikke få endret den steile hovvinkelen. Når tåa begynner å flise seg opp eller får sleng er det tid for å raspe mustang roll.


Tåmoment

Tåmoment. Med det menes at underlaget trykker opp på den vide, flate overflaten under tåpartiet, noe som også skaper et trykk forover og ‘trekker’  i hælregionen. Dette trekket mener mange hovspesialister forårsaker forsnevring i hælene og å trekke hælene framover  (flå eller undertrekte hæler).

Dersom hoven har flatet ut på grunn av lamellras eller forfangenhet, vil tåmomentet forsterkes tilsvarende tapet av høyde i forhold til normalhøyden for hoven. En flat hov må altså kortes inn forfra for å redusere dette momentet.


En naturlig trimmet hov skal ha kort tå med lett overrulling og lave hæler.

I motsetning til andre strategier for trimming av barfot hest, anbefaler Nesgaarden at en respektere hovsålens integritet i stor grad. Det innebærer at hoven i en overgangsfase kan være endel lenger enn det som gir en naturlig lett overrulling. En lett overrulling over tåpunktet er en forutsetning for rehabilitering av undertrekte hæler og forsnevringer. Fordi patologier og degenererte høver er det normale utgangspunktet for de fleste som fjerner sko etter lang tids skoing, oppfordrer vi til at alle til å endre høver etter den tiden hesten selv kan gi positiv respons på endringene. Det er normalt at unge hester gir raskere og mer effektiv positiv respons på endringene enn eldre hester, og dette må tas hensyn til.

For de som også ønsker å søke etter engelskspråklige artikler om hovhelse og anatomi har jeg tatt med de engelske navnene på de forskjellige deler av hoven sett fra undersiden.

Engelske navn på hoven sett fra sålen:

Dette forestiller en framhov. Bakhoven er mindre symmetrisk, smalere og litt spissere i tåa. Sålen er også mer konkav bak enn foran.